Un equip de qualitat i confiança per el teu negoci online

TENDES ONLINE

Les vendes online incrementen cada any un 13,8%. Creus que és una oportunitat per al teu negoci? Nosaltres també

Tenda online Professional

Disseny i programació

Creativitat gràfica (1 revisió)
Visor imatges
Pàgines informatives (fins a 5)
Pàgina administrable
Sistema de Logística (1 config)
Sistema de pagament (paypal)

Posicionament

Alta a Google
Títol, descripció i paraules clau
per cada una de les pàgines.

Xarxes socials

Enllaços i “me gusta”
+compartir xarxes socials

Tenda online Empresarial

Disseny i programació

Creativitat gràfica (1 revisions)
Visor imatges amb promocions
Fins a 7 apartats + sub-apartats
Google maps i contacte avançat
Formulari de contacte
Cercador avançat
Pàgina administrable
Sistema de Logística (1)
Sistema de pagament (paypal + TPV Sermepa)

Posicionament

Alta en Google, Yahoo! i Bing
Alta en Google places. Títol, descripció i paraules clau
Mòdulo avançat de paraules clau(SEO)

Xarxes socials

Enlaces i “me gusta”
a les xarxes socials sol·licitades
Timeline Facebook i Twitter